Polityka prywatności i plików cookie

Sklepu Internetowego funkcjonującego w witrynie internetowej: www.sklep.effector.pl

(dalej także jako „Polityka prywatności")

EFFECTOR S. A. z siedzibą w Kielcach (dalej także: „Effector”) jako podmiot prowadzący sklep internetowy  funkcjonujący w witrynie internetowej www.sklep.effector.pl (dalej także jako: „sklep”), pragnie poinformować, że przywiązuje szczególną wagę do przestrzegania zasad ochrony danych osobowych. 

Naszym celem jest zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony Państwa danych osobowych zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej także jako: „RODO”). 

Niniejsza Polityka prywatności znajduje zastosowanie do przetwarzania danych osobowych w związku z korzystaniem przez Klientów i Użytkowników ze strony internetowej www.sklep.effector.pl, w tym korzystania ze sklepu internetowego i innych usług udostępnianych za pośrednictwem tej strony internetowej (drogą elektroniczną), a także w związku z obsługą reklamacji, zwrotów i wymiany Towarów nabytych za pośrednictwem Sklepu. 

I. Ochrona Danych Osobowych

1. Czym są dane osobowe? 

Dane osobowe to wszystkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym wizerunek, nagranie głosu, dane o lokalizacji, dane kontaktowe, informacje zawarte w korespondencji, informacje gromadzone za pośrednictwem sprzętu rejestrującego lub innej podobnej technologii.

2. Administrator danych osobowych 

Informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest: EFFECTOR S. A. z siedzibą we Kielcach, przy ul. Hauke-Bosaka 2, 25-214 Kielce, tel. +48 41 39 42 799, e-mail: recepcja@effector.pl

3. Przetwarzanie danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego

Przetwarzanie Państwa danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego może mieć miejsce, w szczególności:

 • W związku z korzystaniem z usług oferowanych przez EFFECTOR S. A. za pośrednictwem sklepu internetowego, w szczególności z zawarciem i wykonywaniem umowy sprzedaży (w tym także: obsługi procesów reklamacyjnych, zwrotów i wymiany Towarów), korzystaniem z usługi: Konto Klienta;
 • W związku z podaniem przez Państwa danych osobowych umożliwiających EFFECTOR S.A. udzielenie odpowiedzi na zadane przez Państwa pytania dotyczące towarów i usług oferowanych przez EFFECTOR S. A. za pośrednictwem sklepu internetowego;
 • W związku z zapisywaniem danych mogących stanowić dane osobowe w logach systemowych, tj. oprogramowaniu zapamiętującym i zapisującym działania i zdarzenia związane z funkcjonowaniem serwisu internetowego. Logi systemowe serwisu internetowego przechowują: czas wejścia do serwisu internetowego, IP, „user agent” przeglądarki, URL wywoływanej strony. Przy czym dane te są przetwarzane wyłącznie w celu świadczenia Użytkownikowi usługi dostępu do treści zawartych w serwisie internetowym oraz w celach administracyjnych i technicznych, w tym dla zapewnienia bezpieczeństwa systemu informatycznego;
 • W związku z wykorzystaniem Google Analytics. Google Analytics to narzędzie służącego do prowadzenia analiz sieciowych spółki Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google”). Dane gromadzone z wykorzystaniem tego narzędzia są wykorzystywane do celów analitycznych i statystycznych w zakresie korzystania z serwisu internetowego oraz dla celów optymalizacji korzystania przez użytkownika z serwisu internetowego. Google Analytics wykorzystuje pliki cookie, które są przechowywane na Państwa komputerach lub innych urządzeniach końcowych i umożliwiają analizę korzystania przez Państwa z serwisu internetowego. Google używa danych Google Analytics, by świadczyć  usługę pomiarową Google Analytics. Identyfikatory, np. pliki cookie i identyfikatory instancji aplikacji, służą do pomiarów interakcji Użytkowników z witrynami lub aplikacjami klientów. Adresów IP używa się natomiast do ochrony usługi Google Analytics i informowania klientów, skąd pochodzą ich użytkownicy. Google może również przekazywać te informacje stronom trzecim zgodnie z wymogami prawa lub jeśli te strony trzecie przetwarzają te dane w imieniu Google. Adres IP przesyłany przez Państwa przeglądarkę w związku ze stosowaniem Google Analytics nie jest powiązywany z innymi danymi Google. Dokonując zmiany ustawień przeglądarki, możesz uniemożliwić przechowywanie plików cookie. Ponadto, możesz uniemożliwić Google rejestrowanie danych związanych z korzystaniem ze strony wygenerowanej przez pliki cookie (w tym adres IP) i przetwarzanie tych danych przez pobranie i zainstalowanie wtyczki przeglądarki dostępnej pod adresem https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl lub https://chrome.google.com/webstore/detail/google-analytics-opt-out/fllaojicojecljbmefodhfapmkghcbnh?hl=en
 • W ramach korzystania z Google Analitycs zbieramy również informacje aktywności użytkowników w serwisie internetowym za pomocą tagów. Tagi to drobne fragmenty kodu witryny internetowej, umożliwiające m.in. pomiar ruchu i zachowania użytkowników, zbieranie informacji o skuteczności reklam online i kanałów społecznościowych, korzystanie z remarketingu i kierowania reklam na grupę docelową oraz testowanie i ulepszanie witryny. 
 • W związku z wykorzystaniem plików cookie, innych niż pliki cookie Google Analytics. Cookie są to małe pliki tekstowe zawierające dane zapisywane w momencie odwiedzenia strony internetowej, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników (np. komputerach), przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Więcej na temat cookie znajdziesz w sekcji „Wykorzystanie plików cookie w serwisie internetowym” poniżej.

4. Cel i podstawa prawna przetwarzania Państwa danych osobowych

Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora EFFECTOR S. A.:

 1. w celu świadczenia usług, w tym utworzenia Konta Klienta, zawarcia i wykonania umowy sprzedaży – w oparciu o przesłankę zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, tj. art. 6 ust. 1 lit. b RODO, w związku z art. 18 i art. 19 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. j. z 2020 r., Poz. 344) - podanie danych w tym celu jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne w celu świadczenia usług drogą elektroniczną,
 2. w celu udzielenia odpowiedzi na pytania zgłoszone przez użytkowników za pośrednictwem formularzy kontaktowych dostępnych w serwisie internetowym, w oparciu o przesłankę zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną  [art. 6 ust. 1 lit. b) RODO], lub w oparciu prawnie uzasadniony interes administratora danych osobowych [art. 6 ust. 1 lit. f) RODO] – podanie danych w tym celu jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne dla udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie, 
 3. w celu rozpatrzenia reklamacji, przeprowadzenia procedury zwrotu lub  wymiany Towaru, realizacji prawa odstąpienia od umowy – w oparciu o przesłankę zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną [art. 6 ust. 1 lit. b) RODO], w związku z art. 18  ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną - podanie danych w tym celu jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne dla prawidłowego świadczenia Usług lub – w przypadkach przewidzianych prawem – w celu wypełnienia nałożonych na administratora obowiązków prawnych [art. 6 ust. 1 lit. c) RODO]  lub też – w celu obrony lub realizacji roszczeń - w oparciu o przesłankę prawnie uzasadnionego interesu administratora danych osobowych [art. 6 ust. 1 lit. f) RODO] – podanie danych w tym celu jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne dla realizacji praw Klienta przewidzianych przepisami prawa lub postanowieniami Regulaminu lub dla dochodzenia lub obrony przed roszczeniami;
 4. w celach analitycznych i statystycznych w zakresie korzystania z serwisu internetowego oraz dla celów optymalizacji korzystania przez użytkownika z serwisu internetowego – w oparciu o prawnie uzasadniony interes administratora danych osobowych [art. 6 ust. 1 lit. f) RODO] – podanie danych w tym celu jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne dla celów analitycznych i statystycznych oraz optymalizacji korzystania z serwisu internetowego, co stanowi prawnie uzasadniony interes administratora danych.
 5. prowadzenia ewentualnych działań promocyjnych np. konkursów, ofert specjalnych, poprzez uczestnictwo, w których użytkownik upoważnia administratora do przetwarzania udostępnionych danych w zakresie i na warunkach opisanych w odrębnych regulaminach tj. w celu realizacji umowy [art. 6 ust. 1 lit. b) RODO] albo na podstawie wyrażonej przez uczestnika akcji zgody [art. 6 ust. 1 lit. a) RODO];
 6. analizy użyteczności serwisu internetowego oraz ulepszania naszych usług tj. w celach analitycznych i statystycznych – przetwarzamy dane użytkowników serwisu w celu zbadania, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze sklepu internetowego. Podstawą przetwarzania jest uzasadniony interes administratora [art. 6 ust. 1 lit. f) RODO] dla celów analizy użyteczności serwisu internetowego, jakości oferowanych usług;
 7. prezentowania spersonalizowanych treści marketingowych - na potrzeby prezentowania w serwisie ofert lub promocji dostosowywanych do zainteresowań użytkownika, możemy zapoznawać się z jego preferencjami, np. poprzez analizę tego jak często użytkownik odwiedza sklep internetowy, jakimi Towarami był zainteresowany (m.in. poprzez analizę liczby kliknięć na dany Towar). Podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), w celu analizy oczekiwań klientów i użytkowników sklepu internetowego oraz dostosowania usług do ich potrzeb.

5. Komu przekazujemy Państwa dane osobowe

W granicach określonych przepisami prawa możemy przekazywać Państwa dane osobowe następującym podmiotom:

 • podmiotom zapewniającym obsługę lub udostępniającym administratorowi systemy i usługi teleinformatyczne, narzędzia finansowe, przedsiębiorcom świadczącym usługi dostawy lub utrzymania oprogramowania służącego do obsługi lub zarządzania stronami internetowymi, w tym narzędzi służących do analizy i budowania statystyk wykorzystania stron internetowych naszym doradcom, w tym prawnym,
 • organom i podmiotom upoważnionym do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa.

6. Czy stosujemy zautomatyzowane podejmowanie decyzji?

W celu zapewnienia najbardziej korzystnej i dopasowanej oferty dla swoich klientów i użytkowników, a także w przypadku wyraźnej zgody osoby, której dane dotyczą, administrator może stosować  „profilowanie” stanowiące formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących osobistych preferencji i zainteresowań. Decyzje co do przesłania spersonalizowanej oferty lub udzielenia innego rodzaju korzyści podejmowane są automatycznie na podstawie kryteriów takich jak liczba i częstotliwość realizowanych zakupów, liczba wyborów danego Towaru znajdującego się w asortymencie sklepu internetowego. Po ustaleniu spełnienia kryteriów system informatyczny automatycznie przesyła informację, tj. prezentuje klientowi lub użytkownikowi sklepu internetowego określony Towar. W przypadku przetwarzania danych dla celów marketingu bezpośredniego w tym profilowania, przetwarzania opartego na prawnie uzasadnionym interesie administratora, do celów badań naukowych, historycznych i statystycznych podmiotom danych przysługuje prawo do sprzeciwu, ze względu na szczególną sytuację osoby, której dane dotyczą. Administrator nie podejmuje decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu i istotnie wpływa na osobę, której dane dotyczą. Administrator wdraża właściwe środki ochrony praw, wolności i prawnie uzasadnionych interesów osoby, której dane dotyczą, a co najmniej prawa do uzyskania interwencji ze strony administratora, do wyrażenia przez osobę fizyczną własnego stanowiska, do zakwestionowania decyzji będącej wynikiem zautomatyzowanego przetwarzania danych.

7. Czy dane są przekazywane do krajów spoza EOG?

Dane osobowe co do zasady nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG), z wyjątkiem przekazywania, do którego może dojść w związku z wykorzystaniem Google Analytics. Niemniej w przypadku Google Analytics informacje na temat korzystania przez Ciebie z serwisu internetowego są zwykle przesyłane na serwery Google w państwach należących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego w celu anonimizacji adresu IP, tak aby wykluczyć możliwość powiązania go z konkretną osobą. Po anonimizacji, skrócony adres IP jest przekazywany do serwera Google w USA i tam przechowywany. Pełny adres IP jest przekazywany do serwera Google w USA i tam przechowywany jedynie w wyjątkowych przypadkach. 

Zarazem zawsze przed przekazaniem danych osobowych upewniamy się, że dane państwo trzecie lub odbiorca w takim państwie gwarantuje niezbędny odpowiedni poziom ochrony danych, w szczególności poprzez:

 1. współpracę z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej,
 2. stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską,
 3. stosowanie wiążących reguł korporacyjnych, zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy,
 4. w razie przekazywania danych do USA – współpracę z podmiotami uczestniczącymi w programie Tarcza Prywatności (Privacy Shield), zatwierdzonym decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2016/1250 z dnia 12 lipca 2016 r. w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA (lista podmiotów z USA uczestniczących w tym programie dostępna jest pod adresem:https://www.privacyshield.gov/list). 

Google jest uczestnikiem Tarczy Prywatności.

8. Okres przetwarzania danych osobowych

Okres przetwarzania Państwa danych osobowych zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania. 

W przypadku przetwarzania danych w celu świadczenia usług, w tym zawarcia i realizacji umowy sprzedaży, dane będą przetwarzane przez okres świadczenia usługi lub wykonywania umowy, a następnie maksymalnie przez okres wynikający z przepisów prawa (w tym ustawy o rachunkowości) lub do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń. 

W przypadku przetwarzania danych  w celu udzielenia odpowiedzi na pytania użytkowników zgłoszone za pośrednictwem serwisu internetowego lub drogą elektroniczną (w związku z usługami świadczonymi przez sklep internetowy) dane będą przetwarzanie przez czas niezbędny do udzielenia odpowiedzi na pytanie użytkownika, a następnie maksymalnie do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń.  

W przypadku przetwarzania danych osobowych w celu realizacji reklamacji, zwrotu lub wymiany Towaru, dane będą przetwarzane do czasu przeprowadzenia ww. procesów, a następnie maksymalnie do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń.

Dane przetwarzane na podstawie Państwa odrębnej zgody, będziemy przetwarzać do czasu jej cofnięcia;

W przypadku działań marketingowych, których realizacja stanowi prawnie uzasadniony interes administratora, będziemy przetwarzać dane do czasu złożenia przez Państwa sprzeciwu wobec dalszego ich przetwarzania.

Dane zapisane w plikach cookie przechowywane są przez czas odpowiadający cyklowi życia cookie zapisanych na urządzeniu użytkownika, okresy te wskazane zostały w sekcji „Wykorzystanie plików cookie w serwisie internetowym”.

Czas przechowywania danych pozyskanych przez Google Analytics wynosi 26 miesięcy.

9. Prawa osoby fizycznej w związku z przetwarzaniem danych osobowych

Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz uzyskania ich kopii, prawo do sprostowania danych, gdyby okazały się niekompletne lub błędne, prawo do usunięcia swoich danych lub ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych do innego administratora oraz w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej zgody, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed jej cofnięcia.

Ponadto posiadają Państwo prawo wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania Państwa danych.

Ze wszystkich wskazanych powyżej praw mogą Państwo skorzystać kontaktując się z nami za pośrednictwem Działu Obsługi Klienta lub na dedykowany do obsługi takich żądań oraz zapytań adres e-mail: ochronadanychosobowych@effector.pl. Wystarczy, że opiszą nam Państwo prawo, z którego chcą skorzystać. W celu realizacji przysługującego Państwu prawa, w szczególności w celu dokonania identyfikacji, możemy poprosić Państwa o podanie nam dodatkowych informacji.

Mają Państwo także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy w zakresie ochrony danych osobowych.

II. Wykorzystanie plików cookie w serwisie internetowym

W celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania serwisu internetowego oraz świadczenia usług na najwyższym poziomie serwis internetowy wykorzystuje tzw. cookie.  

Cookie są to małe pliki tekstowe zawierające dane zapisywane w momencie odwiedzenia strony internetowej, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników (np. komputerach), przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. 

W serwisie internetowym stosowane są pliki cookie: 

 • „stałe” – tj. pliki, które pozostają w urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookie albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika,
 • „sesyjne” – tj. pliki tymczasowe, które pozostają w urządzeniu użytkownika do momentu wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Serwis internetowy korzysta z plików cookie własnych oraz z plików cookie podmiotu trzeciego – w związku z korzystaniem z Google Analytics.  

Serwis internetowy wykorzystuje następujące rodzaje plików cookie:

Nazwa cookie

Rodzaj cookie

Standardowy okres przechowywania cookie

Zastosowanie

_gat lub _dc_gtm_<property-id>

stały

1 minuta

Plik Google Analytics: wykorzystywany do ograniczenia częstotliwości żądań. W wypadku używania przez Administratora usługi Google Tag Manager, nazwa pliku cookie zmieniona będzie na _dc_gtm_<property-id>

_gid

stały

1 dzień

Google Analytics: wykorzystywany do rozróżniania użytkowników i sesji.

_ga

stały

2 lata

Plik Google Analytics: wykorzystywany do rozróżniania użytkowników i sesji.

_gcl_au

Stały

26 miesięcy

Plik Google Ads wykorzystywany do badania konwersji użytkowników.

 

PHPSESSID

sesyjny

do końca wizyty

Plik rozpoznaje sesję użytkownika podczas trwania wizyty na stronie.

csrf-cookie

Stały

2 godziny

Plik wykorzystywany jest w celu ochrony zawartości formularzy. Plik wykorzystywany jest wyłącznie przez system CMS.

PRIMEO_SM_KEY

Sesyjny

do końca wizyty

Plik wykorzystywany w celu obsługi pamięci podręcznej użytkownika sytemu CMS. Plik wykorzystywany jest wyłącznie przez system CMS.

logout-cookie

sesyjny

30 minut

Plik wykorzystywany do przechowywania znacznika czasu, po którego upływie następuje wylogowanie użytkownika w przypadku bezczynności.  Plik wykorzystywany jest wyłącznie przez system CMS.

tree-element-<id>

stały

7 dni

Plik rozpoznaje ostatnio otwarte węzły w menu CMS. Plik wykorzystywany jest wyłącznie przez system CMS.

library-last-folder-library

stały

1 rok

Plik rozpoznaje ostatnio otwarty folder w bibliotece CMS. Plik wykorzystywany jest wyłącznie przez system CMS.

primeo-user, primeo-page-user

Stały

7 dni

Plik rozpoznaje użytkownika wykorzystującego przycisk „zapamiętaj mnie”. Plik wykorzystywany jest wyłącznie przez system CMS.

primeo-col-left-closed

Stały

1 rok

Plik rozpoznaje parametr zamknięcie lewego menu. Plik wykorzystywany jest wyłącznie przez system CMS.

csrf-cookie-name

Stały

2 godziny

Plik wykorzystywany jest w celu ochrony zawartości formularzy. Plik wykorzystywany jest wyłącznie przez system CMS.

article-content-element

Sesyjny

1 minuta

Plik rozpoznaje ostatnio przeglądaną kategorię artykułów. Plik wykorzystywany jest wyłącznie przez system CMS.

- product-content-element

Sesyjny

1 minuta

Plik rozpoznaje ostatnio przeglądaną kategorię produktów. Plik wykorzystywany jest wyłącznie przez system CMS.

lock-back-href

Sesyjny

1 minuta

Plik rozpoznaje adres URL odwiedzony przez użytkownika wypadku blokad tego adresu i konieczności przekierowania użytkownika na inny adres.Plik wykorzystywany jest wyłącznie przez system CMS.

<form-id>

Sesyjny

1 minuta

Plik zapisuje w swojej treści identyfikator formularza na potrzeby zabezpieczenia przed zjawiskiem cross-site request forgery.  Plik wykorzystywany jest wyłącznie przez system CMS.

last_page, primeo-page-logged-in-back, primeo-page-logged-out-back

Sesyjny

1 minuta

Pliki umożliwiają generowanie linku do ponownego zalogowania, zależnie od powodu wylogowania. Plik wykorzystywany jest wyłącznie przez system CMS.

dp-cookies

Stały

360 dni

Plik określający czy wyświetlić użytkownikowi komunikat z informacją o plikach Cookie.

Wykorzystywany wyłącznie przez system CMS

Dotyczy serwisu praca.effector.pl

dp-popup

Sesyjny

Do końca wizyty

Plik określający czy wyświetlić użytkownikowi popup. Plik wykorzystywany jest wyłącznie przez system CMS.

Dotyczy serwisu praca.effector.pl

effector-popup-show

Stały

7 dni

Plik określający czy wyświetlić użytkownikowi popup. Plik wykorzystywany jest wyłącznie przez system CMS.

Dotyczy serwisu effector.pl

__tawkuuid

Stały

 

Plik związany z czatem on-line.

Dotoczy serwisu praca.effector.pl

TawkConnectionTime

Sesyjny

Do końca wizyty

Plik związany z czatem on-line.

Dotoczy serwisu praca.effector.ple

Pliki cookie są wykorzystywane w naszym serwisie internetowym w oparciu o zgodę wyrażaną zgodnie z art. 173 Prawa telekomunikacyjnego, art. 18 ust. 4 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz w oparciu o prawnie uzasadniony interes administratora danych osobowych, w postaci celów analitycznych w zakresie wykorzystania serwisu internetowego oraz dla celów optymalizacji korzystania przez użytkownika z serwisu internetowego.

Jeśli użytkownik uzna, że nie odpowiada mu stosowanie plików cookie w naszym serwisie internetowym może za pomocą odpowiedniej konfiguracji oprogramowania (w szczególności ustawień przeglądarki) wyłączyć ich stosowanie. 

Użytkownik może również w dowolnym momencie zmienić zakres wykorzystania plików. Istnieje także możliwość wykasowania przez użytkownika w każdej chwili plików cookie zapisanych na urządzeniu końcowym przez nasz serwis internetowy.

Większość przeglądarek internetowych domyślnie akceptuje pliki cookie - dopuszcza zapisywanie plików cookie w urządzeniu końcowym użytkownika.  Jak wskazano wyżej użytkownik może jednak zmienić ustawienia dotyczące plików cookie. Ustawienia te mogą zostać zmienione w różny sposób m.in. aby przeglądarka całkowicie blokowała pliki cookie lub wysyłała ostrzeżenie przed zapisaniem pliku cookie w urządzeniu końcowym użytkownika.

Poniżej dla ułatwienia opisano przykładowy sposób wyłączania plików cookie w wybranych przeglądarkach internetowych:

 • W przeglądarce Internet Explorer należy wybrać w menu głównym „Narzędzia > „Opcje internetowe” > "Prywatność", a następnie suwakiem ustawić poziom w pozycji najwyższej. 
 • W przeglądarce Mozilla Firefox należy wybrać w menu głównym „Narzędzia > Opcje > Prywatność”, a następnie uaktywnić pole Program Firefox: „będzie używał ustawień użytkownika”, o plikach cookie decyduje zaznaczenie – bądź nie – pola „Akceptuj ciasteczka”.
 • W przeglądarce Google Chrome należy wybrać w menu głównym menu „Ustawienia > Opcje > Dla zaawansowanych” w sekcji „Prywatność”, kliknąć w przycisk „Ustawienia treści” i wybrać „Blokuj wszystkie”.
 • W przeglądarce Opera należy wybrać w menu głównym  „Narzędzie > Preferencje > Zaawansowane”, o ciasteczkach decyduje zaznaczenie – bądź nie – pola „Ciasteczka”.
 • W przeglądarce Safari wybierz opcję „Akceptuj cookie” a następnie ustawienie: „Nigdy”.

Szczegółowe informacje, znaleźć można na stronach producentów przeglądarek.

Pragniemy jednak wskazać, iż ograniczenie stosowania plików cookie, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w naszym serwisie internetowym.

Niniejsza Polityka prywatności jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana, aby odzwierciedlała wszelkie zmiany w sposobie przetwarzania danych osobowych lub wykorzystania plików cookie.